Breaking News ปล้น ถึงลูกถึงคน

29 พฤศจิกายน 2019   admins   0 views

ท่ามกลางข่าวร้ายๆเรื่องตำรวจบนหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงนี้  ภายใต้การทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนที่ปรับเปลี่ยนการทำงานอย่างทันสมัยในโลกปัจจุบัน   จนตามแทบไม่ทัน มีทั้งประเภท ข่าวรายวัน ข่าวต้นชั่วโมง ข่าวเฉพาะกิจและข่าวด่วนพิเศษ  แบบมี เฉพาะเสียง หรือภาพและเสียงมาพร้อม รายงานสดนาทีต่อนาที ชนิดหายใจรดต้นคอกันแล้ว มีใครนึกถึงเรื่องราวที่เป็นความจริงทั้งหมดดูบ้างไหม  ว่าบรรดาสื่อ(โดยเฉพาะ)เรียลทีวีทั้งหลายมีความถูกต้องอย่างจริงจังอยู่กี่เปอร์เซนต์กัน?   มีเบื้องหลังเบื้องลึกกันอย่างไร

Tags: